Herzlich willkommen auf der Internetseite
des Jagdverein 'Jenot' in Paslek

Es ist ein Hobby, eine Leidenschaft, eine Wissenschaft, ein Handwerk. Die Jagd ist für ihre Liebhaber ihr ganzes Leben, eine Form der Selbstverwirklichung. Es wird mit vielen großen Emotionen verbunden und ganz oft als Vorwand benutzt um der Natur ein Stück näher zu kommen. Die Gegner der Jagd kritisieren den zynischen Umgang mit Lebewesen die als Schießscheiben für harte mit Flinten bewaffnete Typen dienen. Allerdings ist Jagd für eine steigende aber kleine Gruppe von Menschen eine professionelle Methode zu einer optimalen Allokation natürlicher Ressourcen. Zu dieser Gruppe gehört natürlich auch unser Verein.

Welcome to 'Jenot' hunting association
in Pasłęk

Hunting has many faces. It is a hobby, passion, skill and knowledge. For its supporters, hunting is a way of life. It evokes emotions and allows to get closer to nature. For its opponents, it is a cynical way of treating living creatures as shooting targets. However, for growing, yet still a small group, hunting is a professional management of the natural resources to maintain sustainable environment. And members of our our association belong to this very group.

Zasłużeni członkowie

Kolega Henryk Mikołajczyk

Henryk Mikolajczyk...były łowczy naszego koła. Położył ogromne zasługi w sfinalizowaniu budowy domku myśliwskiego wraz z infrastrukturą. Wdzięczni członkowie koła, postanowili uhonorować go nazwą tej inwestycji. Od jego imienia nazwano dom myśliwski ?HENRYÓWKA". Nie jedyna to zasługa kolegi Heńka. Nazwa koła ?Jenot" odnosi się w pewnym sensie do pierwszych jenotów strzelonych w naszym łowisku właśnie przez kolegę Heńka, na jednym z jego pierwszych polowań zbiorowych.

 

Oddany pracy w kole z wielkim zaangażowaniem, pasją, zdawałoby się powiedzieć o nim ?hodowca". Jest zwolennikiem tzw. ?nie za obfitych pokotów", co nie oznacza, że pod jego kierunkiem nie były realizowane plany odstrzałów.


Sumienny, pracowity, oddany pracy w kole dla właściwego zagospodarowania obwodów. Jest surowy i wymagający, ale potrafi być też wyrozumiałym i wesołym kolegą.


Jego zasługi zostały docenione. Jest odznaczony medalem brązowym zasługi łowieckiej, medalem za zasługi dla łowiectwa województwa elbląskiego. Doskonały konstruktor i budowniczy. W sfinalizowanym domu myśliwskim ?Henrykówka " czuje się wielką fachowość, ale też gust i smak.
Jest członkiem PZŁ od 1980. Posiada uprawnienia selekcjonerskie nr 43/M, jest członkiem komisji hodowlanej WRŁ od 1995 r.

 

Kolega Tadeusz Rudziński

...zasłużony działacz Koła. Jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego od 15.11.1959r. Jest niezmiennie myśliwym koła łowieckiego ?Jenot" Pasłęka, w którym od wielu lat prezesował.


Uprawnienia selekcjonerskie uzyskał w 1963 roku w WRŁ Olsztyn. Odznaczony wieloma odznaczeniami resortowymi, medalami: złotym, srebrnym, brązowym zasługi łowieckiej jest, jako jedyny członek naszego koła odznaczony odznaką myśliwską ?złom ". Przez wiele lat pełnił różne funkcje w zarządzie koła. Jest również w-ce przewodniczącym zarządu ORŁ w Elblągu. Jego wiedza w dziedzinie biologii zwierzyny płowej jest wykorzystywana na kursach dla kandydatów na myśliwych i selekcjonerów. Posiada w swoich zbiorach bogate trofea, cenne okazy medalowe. Jest znawcą w ocenach wieńców jelenia szlachetnego. Jeden z prekursorów strzelectwa myśliwskiego w regionie, posiada uprawnienia sędziego strzelectwa, instruktora strzelectwa myśliwskiego. Kolega Tadeusz cieszy się ogromnym zaufaniem i autorytetem myśliwych nie tylko w naszym kole. Jest znany wszystkim myśliwym, którym przekazywał swoją wiedzę na kursach, sprawdzał umiejętności na egzaminach dla nowo wstępujących oraz selekcjonerskich.


Kolega Tadeusz,  ujmuje wszystkich, którzy go znają, wiedzą, autorytetem, dobrze rozumianym koleżeństwem. Znakomity strzelec zarówno na strzelnicy, jak i w kniei, równie skutecznie strzelający do grubego zwierza jak i do ?pióra". Znawca terenu, biotopu zwierzyny łownej, doskonały tropiciel.