Herzlich willkommen auf der Internetseite
des Jagdverein 'Jenot' in Paslek

Es ist ein Hobby, eine Leidenschaft, eine Wissenschaft, ein Handwerk. Die Jagd ist für ihre Liebhaber ihr ganzes Leben, eine Form der Selbstverwirklichung. Es wird mit vielen großen Emotionen verbunden und ganz oft als Vorwand benutzt um der Natur ein Stück näher zu kommen. Die Gegner der Jagd kritisieren den zynischen Umgang mit Lebewesen die als Schießscheiben für harte mit Flinten bewaffnete Typen dienen. Allerdings ist Jagd für eine steigende aber kleine Gruppe von Menschen eine professionelle Methode zu einer optimalen Allokation natürlicher Ressourcen. Zu dieser Gruppe gehört natürlich auch unser Verein.

Welcome to 'Jenot' hunting association
in Pasłęk

Hunting has many faces. It is a hobby, passion, skill and knowledge. For its supporters, hunting is a way of life. It evokes emotions and allows to get closer to nature. For its opponents, it is a cynical way of treating living creatures as shooting targets. However, for growing, yet still a small group, hunting is a professional management of the natural resources to maintain sustainable environment. And members of our our association belong to this very group.

Sokolnictwo

Zarys historii

Zarys historii Już w pradziejach swej cywilizacji człowiek wpadł na pomysł wykorzystywania ptaków drapieżnych jako ?żywych strzał" do polowań na szybkonogą lub lotną zwierzynę. Za kolebkę tej formy łowów uważa się stepy Azji. ale zapewne, podobnie jak rzecz się miała z udomowieniem zwierząt, istniało wiele nieza­leżnych rejonów, gdzie rodziło się sokolnictwo. Ze względu na koczowniczy charakter bytowania plemion pierwotnych łowców technika ta (a okazała się bardzo skuteczna na tle niedoskona­łości ówczesnej broni miotających) jęła się szeroko rozpo­wszechniać. Większość cywilizacji starożytnych znało i uprawia­ło sztukę łowów z ptakami, a u niektórych, szczególnie na wschodzie stała ona na niezwykle wysoki...

Czytaj więcej

Sokolnictwo współczesne

Sokolnictwo współczesne Po prawie dwóch wiekach niebytności, sokolnictwo ponownie odrodziło się w Europie w XX wieku (Dembiniok 1976). Zapoczątkowały ten proces narody anglosaskie po pierwszej wojnie światowej i stop­niowo w coraz to nowych krajach, również na innych kontynentach, powstawać zaczęły klubu i organi­zacje sokolnicze. Obecnie więk­szość z nich zrzeszona jest w IAF (International Asocciation for Falconery and Conservation of Birds of Prey). Wydaje się, że obec­nie sokolnictwo stanowi wyraz dążeń współczesnego człowieka do powrotu do natury i przeżywania jej tajemnic. Według definicji sokolnictwa przyjętej współcześnie przez zdecydowaną większość organizacji sokolniczych w świe­cie, określa się go, jako:...

Czytaj więcej

Ptaki myśliwskie

Ptaki myśliwskie Skrzydlate drapieżniki używane do polowań zwane są ptakami łowczymi. Tradycyjnie dzieli sieje na trzy grupy:   ptaki wysokiego lotu (sokoły właściwe): białozór, raróg, sokół wędrowny, drzemlik; ptaki niskiego lotu (jastrzębie): gołębiarz, krogulec; orły: przedni, cesarski, południowy, włochaty. Obecnie coraz częściej upowszechnia się podział ptaków łow­czych wzorowany na nazewnictwie anglojęzycznym. Wyróżnia się wtedy: długoskrzydłe: sokoły; krótkoskrzydłe: jastrzębie: szerokoskrzydłe: orły, myszołowy.   Obok gatunków od wieków używanych w sokolnictwie na obsza­rze Azji i Europy, obecnie wprowadzane są również gatunki z zachodniej półkuli jak np. jastrząb Harrisa (Parabuteo uni...

Czytaj więcej