Herzlich willkommen auf der Internetseite
des Jagdverein 'Jenot' in Paslek

Es ist ein Hobby, eine Leidenschaft, eine Wissenschaft, ein Handwerk. Die Jagd ist für ihre Liebhaber ihr ganzes Leben, eine Form der Selbstverwirklichung. Es wird mit vielen großen Emotionen verbunden und ganz oft als Vorwand benutzt um der Natur ein Stück näher zu kommen. Die Gegner der Jagd kritisieren den zynischen Umgang mit Lebewesen die als Schießscheiben für harte mit Flinten bewaffnete Typen dienen. Allerdings ist Jagd für eine steigende aber kleine Gruppe von Menschen eine professionelle Methode zu einer optimalen Allokation natürlicher Ressourcen. Zu dieser Gruppe gehört natürlich auch unser Verein.

Welcome to 'Jenot' hunting association
in Pasłęk

Hunting has many faces. It is a hobby, passion, skill and knowledge. For its supporters, hunting is a way of life. It evokes emotions and allows to get closer to nature. For its opponents, it is a cynical way of treating living creatures as shooting targets. However, for growing, yet still a small group, hunting is a professional management of the natural resources to maintain sustainable environment. And members of our our association belong to this very group.

Wydarzenia

Podziękowanie Prezesa Koła Andrzeja Kutkiewicza

 

Jeśli żywot na świecie szczęśliwy

Nie może być inszy jeno być myśliwy…”

Samuel Twardowski 

Prezes Andrzej Kutkiewicz     

Ten cytat był dla mnie szczególnie ważny i odzwierciedlał moje podejście do łowiectwa,  które traktowałem jako ogromną przyjemność poprzez bliskość obcowania z przyrodą, możliwość przebywania wśród Kolegów którzy zawsze byli pasjonatami łowiectwa w dobrym rozumieniu tejże pasji, cechowała ich koleżeńskość, dbałość o odpowiednią wiedzę i jakość myślistwa.  W tej atmosferze, w czerpaniu z Ich doświadczenia, odpowiednich sposobów zachowania, wzajemnego szacunku wobec szeroko rozumianego otoczenia myśliwych / mam tu na myśli rolników z nami sąsiadujących, administrację sprzyjającą łowiectwu, Szkoły z ich uczniami itp. itd../ przeleciało mnie ponad czterdzieści cztery lat w łowiectwie , w Kole Łowieckim „Jenot” w Pasłęku. Muszę dodać ,że ponad 40 lat uczestniczyłem w pracy Zarządu Koła /początkowo jako Skarbnik, potem jako Prezes Koła./nieprzerwanie i z satysfakcją…

 

Czytaj więcej...

Pożegnanie śp. Tadeusza Rudzińskiego

Do Krainy Wiecznych Łowów odszedł wielce zasłużony dla elbląskiego łowiectwa 

 

 Śp.P. Tadeusz Rudziński

 

Śp. kol. Tadeusz Rudziński był członkiem Polskiego Związku Łowieckiego od 15 listopada 1959r.

Od początku był myśliwym koła łowieckiego "Jenot" w Pasłęku, Uprawnienia selekcjonerskie uzyskał w 1963 roku w WRŁ Olsztyn. Odznaczony wieloma odznaczeniami resortowymi, medalami: Złotym, Srebrnym i Brązowym Zasługi Łowieckiej oraz najwyższym odznaczeniem łowieckim Honorowym Żetonem Zasługi "ZŁOM".

Przez wiele lat pełnił różne funkcje w zarządzie koła: lata 1962 - 1970 - sekretarza koła; 1970 - 1977 łowczego koła; 1977 - 2000 prezesa koła.

 

Działał aktywnie w strukturach PZŁ. W latach 1973 - 1975 był członkiem Mazurskiej Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Osztynie a następnie działał praktycznie do końca w strukturach elbląskich PZŁ. Jego wiedza w dziedzinie biologii zwierzyny płowej była wykorzystywana na kursach dla kandydatów na myśliwych i selekcjonerów. Posiadał w swoich zbiorach bogate trofea, cenne okazy medalowe. Był znawcą w ocenach wieńców jelenia szlachetnego. Był jednym z prekursorów strzelectwa myśliwskiego w regionie, posiadał uprawnienia sędziego strzelectwa, instruktora strzelectwa myśliwskiego. Kolega Tadeusz cieszył się ogromnym zaufaniem i autorytetem myśliwych nie tylko w kole.

 

Cześć Jego pamięci!!!

 

"Gdy wybije mej pieśni godzina, pochowajcie mnie w kniei zielonej.

Niech nade mną zaszumi gęstwina, hymn myśliwski radości minionej.

Kiedy wiosna radośnie nastanie, niech nade mną pieśń głuszca posłyszę.

Niechaj słonek miłosne chrapanie, do snu moją duszę kołysze."

"Kto żyje w pamięci bliskich, żyje wiecznie"

 

 

Wybory Koła Łowieckiego Jenot 2015

24 maja b.r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków Koła Łowieckiego "JENOT". Głównym punktem porządku obrad były wybory do Zarządu Koła oraz na delegatów na Okręgowy Zjazd. Obrady zgromadzenia sprawnie poprowadził kol. Eugeniusz Kogut. 

Czytaj więcej...

Spotkanie młodzieży z ZS w Rychlikach z przedstawicielami Koła Łowieckiego Jenot z Pasłęka

Sotkanie młodzieży w KŁ JenotWszystko wskazuje na to, że współpraca Koła Łowieckiego Jenot z Pasłęka i Zespołu Szkół w Rychlikach zainicjowana przez p. Bożenę Mięsikowską i aprobowana przez Dyrekcję Szkoły ma się coraz lepiej. Zaczątkiem współpracy była zbiórka kasztanów i żołędzi przez naszych uczniów. Następnie prezes Koła  Łowieckiego pan Andrzej Kutkiewicz zaprosił młodzież do Bielicy, gdzie mieści się siedziba związku.

Wizyta u myśliwych miała miejsce 20 marca 2015 roku. Gospodarze ubrali się w odświętne stroje myśliwskie. Uczniowie mogli wysłuchać odgłosy gry na trąbce, które rozbrzmiewają w rożnych okolicznościach, np. na początku polowania, po zdobyciu odpowiedniego trofeum itp. Młodzież miała okazję do zwiedzania domku myśliwskiego oraz podziwiania trofeum, odznaczeń myśliwskich. Prezes  opowiadał jakie warunki trzeba spełnić, by  zostać myśliwym.

Czytaj więcej...

Pożegnanie Stanisława

Był to ostatni dzień w kalendarzu polowań sezonu 2014/15.

StanisławDzień 17 stycznia, byłby podobny do innych dni kończących sezon. Udane polowanie, niezły pokot. Udajemy się na posiłek .... i nagle szokująca wiadomość. Dzwonił Gienek: Stanisław, nasz dobry towarzysz łowów nie żyje - zawał? Nie wierzę, dzwonię do Patryka, który potwierdza ten bardzo dla wszystkich szokujący i smutny fakt.   Powiadamiamy wszystkich kolegów i stoimy w milczeniu z odkrytymi głowami wśród szumu Knieji.

Czytaj więcej...

Polowanie Wigilijne 2014

Polowanie wigilijne - tradycyjne już spotkanie myśliwych naszego Koła odbyło się w tym roku w dniu 20.12.2014 r. Sadyba Koła była odświętnie udekorowana, trzy rzędy stołów przykryte białymi obrusami przystrojonymi gałązkami świerczyny.W centralnym miejscu Sali ustrojona pięknie choinka oraz trzaskające bierwiona w kominku dopełniały świątecznego nastroju. Obecnością dopisało wielu myśliwych i kandydatów Koła, było też liczne grono pomocników, tworzących nagankę. Odprawę przed polowaniem przeprowadził Łowczy Koła, kol; Franciszek Strzelecki. Polowanie wigilijne ograniczyć się miało do uroczyska ?Torfowania?. W założeniu było odbyć 3 do 4 pędzeń. Trzeba przyznać, że polowanie zostało poprowadzone perfekcyjnie a wynik polowania przeszedł wszelkie oczekiwania.     

Czytaj więcej...

Walne Zgromadzenie członków Koła

Kolo JenotW dniu 19.10.2014 r. odbyło się, zgodnie z corocznym już zwyczajem, Walne Zgromadzenie członków Koła, którego głównym tematem obrad było szkolenie z zakresu bezpieczeństwa na polowaniach zbiorowych i indywidualnych. Szkolenie przeprowadził Łowczy Koła, kol. Franciszek Strzelecki. Obecnych na szkoleniu była znakomita większość członków i kandydatów kandydatów/Koła. Jednym z punktów programu Walnego Zgromadzenia była ceremonia udekorowania Honorowym Kordelasem Myśliwskim trzech kolegów wyjątkowo zaangażowanych w pracach na rzecz koła związanych z wyceną i realizacją szkód łowieckich.

 

 

Czytaj więcej...

Polowanie Hubertowskie 2014

Zgodnie z wieloletnia tradycją  na początku listopada obchodziliśmy w Naszym Kole dzień patrona myśliwych  św. Huberta. W tym roku była to sobota 08 listopada.

Hubertusa po raz pierwszy obchodzono prawdopodobnie w XV wieku. Początkowo święto związane było z wielkim polowaniem. W Polsce kult św. Huberta sięga XVIII wieku. Wprowadzili je królowie z dynastii saskiej, zasiadający na tronie polskim. W II Rzeczypospolitej pierwszym organizatorem polowań hubertowskich był prezydent Ignacy Mościcki.W dzisiejszych czasach najczęściej połączony z uroczyście obchodzonym Polowaniem Herbertowskim ?  rozpoczynającym sezon polowań zbiorowych.

Tak też jest u Nas.

Hubertus 2014 

Czytaj więcej...

Ślubowanie Myśliwych 2014

Jak corocznie, w Kole Łowieckim ?Jenot? w Pasłęku  -  podczas  polowania hubertowskiego miało miejsce -  Ślubowanie  młodych  Myśliwych.

Uroczystość odbyła się z zachowaniem tradycyjnego ceremoniału.

 

Ślubowanie Myśliwych

 

W tym roku do zaszczytnego grona polskich myśliwych dołączyli oficjalnie czterej koledzy:

Krzysztof Niksa, Paweł Olszewski, Mariusz Juchniewicz oraz Piotr Zawilski.

 

Czytaj więcej...

Uroczysta Msza Św. oraz poświęcenie Krzyża z udziałem członków KŁ JENOT 25.11.2012r.

Poczet sztandarowy i Zarząd KŁ JENOTW dniu 25 listopada 2012 r. w Kościele Filialnym we wsi Marianka odbyła się uroczysta Msza św. po odprawieniu której poświęcony został odbudowany z inicjatywy mieszkańców wsi krzyż przykościelny.W uroczystości wzięli udział członkowie Zarządu KŁ " Jenot" wraz z pocztem sztandarowym n/Koła.

 

Zniszczony podczas letniej wichury krzyż wymagał posadowienia nowego. W realizację zamierzenia włączyło się Koło Łowieckie "JENOT" w Pasłęku finansując całość odbudowy. Liczący się wkład w realizację odbudowy wnieśli: Kol. Jarosław Garbaczewski z KŁ "Leśnik" w Młynarach, Franciszek Strzelecki i Jan Golański z KŁ "Jenot' oraz wielu mieszkańców wsi Marianka leżącej w sercu obwodu 149 n/Koła.

 

 

Remontowany aktualnie Kościół z zabytkowym /klasy O/ kryształowym sklepieniem zyskał tym samym na urodzie swego otoczenia.

 

 

 

Więcej zdjęć w galerii