Herzlich willkommen auf der Internetseite
des Jagdverein 'Jenot' in Paslek

Es ist ein Hobby, eine Leidenschaft, eine Wissenschaft, ein Handwerk. Die Jagd ist für ihre Liebhaber ihr ganzes Leben, eine Form der Selbstverwirklichung. Es wird mit vielen großen Emotionen verbunden und ganz oft als Vorwand benutzt um der Natur ein Stück näher zu kommen. Die Gegner der Jagd kritisieren den zynischen Umgang mit Lebewesen die als Schießscheiben für harte mit Flinten bewaffnete Typen dienen. Allerdings ist Jagd für eine steigende aber kleine Gruppe von Menschen eine professionelle Methode zu einer optimalen Allokation natürlicher Ressourcen. Zu dieser Gruppe gehört natürlich auch unser Verein.

Welcome to 'Jenot' hunting association
in Pasłęk

Hunting has many faces. It is a hobby, passion, skill and knowledge. For its supporters, hunting is a way of life. It evokes emotions and allows to get closer to nature. For its opponents, it is a cynical way of treating living creatures as shooting targets. However, for growing, yet still a small group, hunting is a professional management of the natural resources to maintain sustainable environment. And members of our our association belong to this very group.

Historia

Historia powstania koła

Historia powstania koła Początki 1947r. Pasłęckie Towarzystwo Łowieckie powstało w 1947 roku. Jego założycielami byli Wilhelm Berecki, Teodor Janson, Jan Jęndrzejas, Zygmunt Klepando. Swoim zaangażowaniem przełamali liczne przeszkody na drodze do tego celu. Na początku swojej działalności towarzystwo Łowieckie liczyło, 10 członków i dzierżawiło teren całego powiatu pasłęckiego. Pomimo trudów codziennego życia zaczęły odżywać pasje myśliwskie.   Rozwój 1959r. Towarzystwo Łowieckie szybko poszerzyło swoje szeregi. W roku 1959 weszła w życie nowa ustawa łowiecka, która określała podział kraju na obwody łowieckie, nowe czynsze, jak, również nowe sposoby polowań, hodowli i ochrony zwierzyny. Czterdziestoosobowe koło...

Czytaj więcej

Wspomnienia o Łowczych

Wspomnienia o Łowczych Gabryś Gabryś, wszyscy Go zapamiętają  jako wspaniałego myśliwego, gawędziarza, konstruktora ambon. Stawiał je zawsze w doskonale wybranych, sobie tylko widocznych miejscach przejść zwierza. Prowadząc polowania zbiorowe, wspaniale osaczał dziki. Polowania na dziki były jego pasją. Ale był też znakomitym, intuicyjnym strzelcem, Kolegą do ?pióra". Pamiętam wyprawy na kaczki, znał miejsca ich zlotów, wspaniale wyczuwał też okolice, gdzie udawały się wyborne ?sady". Zawsze ulokował młodego myśliwego na dobrym stanowisku przy stawie czy rozlewisku. A kucharzem był najlepszym, najwybredniejsze podniebienia myśliwych, czy też zaproszonych gości, potrafił uraczyć przesmacznymi grochówkami, gulasze...

Czytaj więcej

Św. Hubert

Św. Hubert Św. Hubert urodził się w 655 roku w Gaskonii, był potomkiem królewskiego rodu Merowingów. Zamiłowanie do polowania odziedziczył po swoim ojcu. Towarzyszył mu często na łowach. Ponoć w wieku 14 łat uratował ojcu życie podczas polowania na niedźwiedzia w Pirenejac. Pełnoletni Hubert udaje się na dwór króla Frankonii, gdzie poślubia córkę Pepina z Heristal. Miał z nią syna Floriberta, późniejszego następcę na Biskupstwie Liege.   Młody Hubert najwięcej czasu spędzał w puszczach, gdzie nieustannie polował, polowanie było jego pasją. Ponoć prowadził także swobodne, wręcz hulaszcze życie. Tak było do roku 695, kiedy polując w Górach Ardeńskich orszakowi jeźdźców ukazał się ogromny biały jeleń ? ...

Czytaj więcej