Herzlich willkommen auf der Internetseite
des Jagdverein 'Jenot' in Paslek

Es ist ein Hobby, eine Leidenschaft, eine Wissenschaft, ein Handwerk. Die Jagd ist für ihre Liebhaber ihr ganzes Leben, eine Form der Selbstverwirklichung. Es wird mit vielen großen Emotionen verbunden und ganz oft als Vorwand benutzt um der Natur ein Stück näher zu kommen. Die Gegner der Jagd kritisieren den zynischen Umgang mit Lebewesen die als Schießscheiben für harte mit Flinten bewaffnete Typen dienen. Allerdings ist Jagd für eine steigende aber kleine Gruppe von Menschen eine professionelle Methode zu einer optimalen Allokation natürlicher Ressourcen. Zu dieser Gruppe gehört natürlich auch unser Verein.

Welcome to 'Jenot' hunting association
in Pasłęk

Hunting has many faces. It is a hobby, passion, skill and knowledge. For its supporters, hunting is a way of life. It evokes emotions and allows to get closer to nature. For its opponents, it is a cynical way of treating living creatures as shooting targets. However, for growing, yet still a small group, hunting is a professional management of the natural resources to maintain sustainable environment. And members of our our association belong to this very group.

Kynologia

Pochodzenie psa

Pochodzenie psa Pies jest towarzyszem i pomocnikiem człowieka od zamie­rzchłych czasów, a zajmowane przez niego poczesne miejsce w kulturach asyryjskiej, babilońskiej, egipskiej, hellenistycznej, perskiej, greckiej, rzymskiej, aż do nowożytnej świadczy, że jest to związek ponadczasowy, ponadkulturowy i ponadwyznaniowy. Kynologia myśliwska jest nieodzownym elementem kultury łowieckiej gdyż bardzo często podczas polowania pier­wsze i ostatnie ?słowo" należy do należycie wyszkolonego psa myśliwskiego. W aspekcie etyki myśliwskiej rola psa na polowa­niu jest nie do przecenienia, gdyż polowanie na ptactwo z dobrze wyszkolonym psem nie tylko zaoszczędza myśliwemu trudu w wyszukiwaniu zwierzyny i żmudnego poszukiw...

Czytaj więcej

Podział i charakterystyka ras

Podział i charakterystyka ras Wynalezienie w XV wieku broni palnej doprowadziło nie tylko do gwałtownej ewolucji myślistwa, ale i do zmiany dotychczasowej roli psa podczas polowania. Początkowe zabiegi hodowlane koncentrowały się wyłącznie na tworzeniu wąsko wyspecjalizo­wanych ras psów użytkowych, z których jedne służyły wyłącznie do osaczania i pogoni za zwierzyną grubą, inne pracowały na tropie rannej zwierzyny, a jeszcze inne miały za zadanie dławie­nie drapieżników. Z biegiem czasu postępująca demokratyzacja łowiec­twa oraz zmiany społeczno-gospodarcze wypromowały potrze­bę stworzenia ras użytkowo wszechstronnych, przydatnych przed i po strzale, które równie dobrze pracowałyby w wodzie, polu i lesie. W tym celu zacz...

Czytaj więcej