Herzlich willkommen auf der Internetseite
des Jagdverein 'Jenot' in Paslek

Es ist ein Hobby, eine Leidenschaft, eine Wissenschaft, ein Handwerk. Die Jagd ist für ihre Liebhaber ihr ganzes Leben, eine Form der Selbstverwirklichung. Es wird mit vielen großen Emotionen verbunden und ganz oft als Vorwand benutzt um der Natur ein Stück näher zu kommen. Die Gegner der Jagd kritisieren den zynischen Umgang mit Lebewesen die als Schießscheiben für harte mit Flinten bewaffnete Typen dienen. Allerdings ist Jagd für eine steigende aber kleine Gruppe von Menschen eine professionelle Methode zu einer optimalen Allokation natürlicher Ressourcen. Zu dieser Gruppe gehört natürlich auch unser Verein.

Welcome to 'Jenot' hunting association
in Pasłęk

Hunting has many faces. It is a hobby, passion, skill and knowledge. For its supporters, hunting is a way of life. It evokes emotions and allows to get closer to nature. For its opponents, it is a cynical way of treating living creatures as shooting targets. However, for growing, yet still a small group, hunting is a professional management of the natural resources to maintain sustainable environment. And members of our our association belong to this very group.

Wybory Koła Łowieckiego Jenot 2015

24 maja b.r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków Koła Łowieckiego "JENOT". Głównym punktem porządku obrad były wybory do Zarządu Koła oraz na delegatów na Okręgowy Zjazd. Obrady zgromadzenia sprawnie poprowadził kol. Eugeniusz Kogut. 

 

Po złożeniu sprawozdań przez ustępujący Zarząd oraz Komisję Rewizyjną, głosowaniem nad udzieleniem absolutorium oraz dyskusją nad sprawozdaniami przeprowadzono wybory pod okiem Komisji Skrutacyjnej w składzie:

kol. Marcin Koniecko, 

kol .Andrzej Bondaruk,

kol, Bogdan Semkiw,

kol. Patryk Olejniczak,

kol. Radosław Stefanowicz.

Na poszczególne stanowiska w Zarządzie Koła zgłoszono n/wymiwnionych kolegów i po wyrażeniu zgody na kandydowanie, przeprowadzono wybory w głosowaniu tajnym.

Wymaganą Statutem większość głosów w kolejności otrzymali:

 

 

głosy:

 

Prezes Koła

 

kol. Andrzej Kutkiewicz

80

Łowczy Koła

kol. Zbigniew Perłowski

 

57

 

kol. Franciszek Strzelecki

 

28

V-ce Łowczy

 

kol. Krzysztof Sokołowski

84

Skarbnik

 

kol. Jan Adamczyk

55

 

kol. Eugeniusz Lewiecki

 

30

Sekretarz

 

kol. Jan Chłopicki

55

 

 

kol. Ryszard Gajownik

31

 

Do składu Komisji Rewizyjnej zgłoszono:

kol. Kazimierza Lipnickiego,

kol. Krzysztofa Sitarza,

kol. Mariusza Murawskiego,

kol. Stanisława Stefanowicza,

kol, Tomasza Juchniewicza

Wymaganą Statutem większość głosów w kolejności otrzymali:

Komisja Rewizyjna

 

głosy:

kol. Mariusz Murawski

68 

kol. Tomasz Juchniewicz

55 

kol. Krzysztof Sitarz

51

 

Na delegatów na OZD zgłoszono:

kol. Andrzeja Kutkiewicza,

kol. Eugeniusza Koguta

kol. Franciszka Strzeleckiego,

kol. Mariana Kozikowskiego,

kol. Mareka Kaszubskiego

kol. Zbigniewa Dabkiewicza,

kol. Zbigniewa Perłowskiego.

Wymaganą Statutem większość głosów w kolejności otrzymali:

Delegaci na OZD

 

głosy:

 kol. Andrzej Kutkiewicz                                                               

81

 kol. Eugeniusz Kogut                                                         

73

 kol. Zbigniew Perłowski                                                              

72

 kol. Franciszek Strzelecki 

57

 kol. Zbigniew Dabkiewicz                                              

53

 

Wybranym przez członków Walnego Zgromadzenia kolegom gratulujemy oraz życzymy sukcesów w pracy dla dobra Koła oraz Łowiectwa.

Ustępującym kolegom z Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej serdecznie dziękujemy za dotychczasowy wkład pracy dla dobra n/Koła i Łowiectwa.

 

           Wszystkim kolegom zaangażowanym w sprawne przeprowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia serdecznie dziękuję. 

Darz Bór

Andrzej Kutkiewicz