Herzlich willkommen auf der Internetseite
des Jagdverein 'Jenot' in Paslek

Es ist ein Hobby, eine Leidenschaft, eine Wissenschaft, ein Handwerk. Die Jagd ist für ihre Liebhaber ihr ganzes Leben, eine Form der Selbstverwirklichung. Es wird mit vielen großen Emotionen verbunden und ganz oft als Vorwand benutzt um der Natur ein Stück näher zu kommen. Die Gegner der Jagd kritisieren den zynischen Umgang mit Lebewesen die als Schießscheiben für harte mit Flinten bewaffnete Typen dienen. Allerdings ist Jagd für eine steigende aber kleine Gruppe von Menschen eine professionelle Methode zu einer optimalen Allokation natürlicher Ressourcen. Zu dieser Gruppe gehört natürlich auch unser Verein.

Welcome to 'Jenot' hunting association
in Pasłęk

Hunting has many faces. It is a hobby, passion, skill and knowledge. For its supporters, hunting is a way of life. It evokes emotions and allows to get closer to nature. For its opponents, it is a cynical way of treating living creatures as shooting targets. However, for growing, yet still a small group, hunting is a professional management of the natural resources to maintain sustainable environment. And members of our our association belong to this very group.

Walne Zgromadzenie członków Koła

Kolo JenotW dniu 19.10.2014 r. odbyło się, zgodnie z corocznym już zwyczajem, Walne Zgromadzenie członków Koła, którego głównym tematem obrad było szkolenie z zakresu bezpieczeństwa na polowaniach zbiorowych i indywidualnych. Szkolenie przeprowadził Łowczy Koła, kol. Franciszek Strzelecki. Obecnych na szkoleniu była znakomita większość członków i kandydatów kandydatów/Koła. Jednym z punktów programu Walnego Zgromadzenia była ceremonia udekorowania Honorowym Kordelasem Myśliwskim trzech kolegów wyjątkowo zaangażowanych w pracach na rzecz koła związanych z wyceną i realizacją szkód łowieckich.

 

 

 

Laudację wygłosił kol. Mariusz Murawski. Fragment wygłoszonej laudacji:

? ?Dzisiejszy kordelas myśliwski to biała broń, która pełni bardziej funkcję paradną i symboliczną. Noszony jest przy szczególnie uroczystych okazjach przy stroju myśliwskim?

Uhonorowanie kordelasem to ogromny zaszczyt i uznanie wśród myśliwych. Noszony przy pasie zawsze dodaje powagi swojemu właścicielowi, niczym miecz u boku szlachetnego rycerza. Tak jak dawnych rycerzy obowiązywały zasady, tak i myśliwi winni kierować się szczególnymi zasadami, swoistym kodeksem etycznym w obchodzeniu się ze zwierzyną i przyrodą??

Udekorowani w tym dniu myśliwi n/Koła ,to: Zbigniew Dabkiewicz, Jan Golański i Aleksander Koniecko. Pasującym był Andrzej Kutkiewicz ? Prezes Koła.

Prezes Koła, w dalszym punkcie zebrania, poinformował zebranych o kwestii afrykańskiego pomoru świń oraz przekazał do zapoznania się obiegiem ?informację dla myśliwych dot. ASF? i wynikających z tego obowiązków dla myśliwych.