Herzlich willkommen auf der Internetseite
des Jagdverein 'Jenot' in Paslek

Es ist ein Hobby, eine Leidenschaft, eine Wissenschaft, ein Handwerk. Die Jagd ist für ihre Liebhaber ihr ganzes Leben, eine Form der Selbstverwirklichung. Es wird mit vielen großen Emotionen verbunden und ganz oft als Vorwand benutzt um der Natur ein Stück näher zu kommen. Die Gegner der Jagd kritisieren den zynischen Umgang mit Lebewesen die als Schießscheiben für harte mit Flinten bewaffnete Typen dienen. Allerdings ist Jagd für eine steigende aber kleine Gruppe von Menschen eine professionelle Methode zu einer optimalen Allokation natürlicher Ressourcen. Zu dieser Gruppe gehört natürlich auch unser Verein.

Welcome to 'Jenot' hunting association
in Pasłęk

Hunting has many faces. It is a hobby, passion, skill and knowledge. For its supporters, hunting is a way of life. It evokes emotions and allows to get closer to nature. For its opponents, it is a cynical way of treating living creatures as shooting targets. However, for growing, yet still a small group, hunting is a professional management of the natural resources to maintain sustainable environment. And members of our our association belong to this very group.

Historia powstania koła

Początki 1947r.

Pasłęckie Towarzystwo Łowieckie powstało w 1947 roku. Jego założycielami byli Wilhelm Berecki, Teodor Janson, Jan Jęndrzejas, Zygmunt Klepando. Swoim zaangażowaniem przełamali liczne przeszkody na drodze do tego celu. Na początku swojej działalności towarzystwo Łowieckie liczyło, 10 członków i dzierżawiło teren całego powiatu pasłęckiego. Pomimo trudów codziennego życia zaczęły odżywać pasje myśliwskie.

 

Rozwój 1959r.

Towarzystwo Łowieckie szybko poszerzyło swoje szeregi. W roku 1959 weszła w życie nowa ustawa łowiecka, która określała podział kraju na obwody łowieckie, nowe czynsze, jak, również nowe sposoby polowań, hodowli i ochrony zwierzyny. Czterdziestoosobowe koło chcąc uzyskać na przydziale obwodów łowieckich postanowiło podzielić się na dwa odrębne koła tj. koła łowieckie Nr1 i koło łowieckie Nr2. Podziału kół dokonano na Walnym  Zgromadzeniu w dniu 18.03.1961r.  powołując dwa koła, które przyjęły nazwę Nr1 i N2 . Od tej chwili działalność gospodarcza koła Nr1 i Nr2 prowadzona była oddzielnie. Do dnia 31.03.1961r postanowiono dokonać podziału kół.

 

Mazurska Wojewódzka Rada Łowiecka, zatwierdziła w lutym 1961r statut Koła Łowieckiego Nr1 i Koła Łowieckiego Nr2. Tak też zostały te koła zarejestrowane w Powiatowej Radzie Narodowej w Pasłęku.

 

Koło Łowieckie Nr2 w/g ówczesnej numeracji stało się dzierżawcą obwodów nr 126,120,129,134.

 

 

Skład zarządu koła łowieckiego Nr 2 od roku 1961

Zarząd w roku 1961

 Zarząd od 1962  Zarząd od 1969 do 1971
 1. Sawruk Stefan - przewodniczący
 2. Peret Michał - łowczy
 3. Rudziński Tadeusz - sekretarz
 4. Cymerman Alfred - skarbnik
 1. Przewodniczący - Sawruk Stefan
 2. Łowczy - Głuch Gabriel
 3. Sekretarz - Rudziński Tadeusz
 4. Skarbnik - Cymerman Alfred
 1. Przewodniczący - Sawruk Stefan
 2. Łowczy - Głuch Gabriel
 3. Sekretarz - Rudziński Tadeusz
 4. Skarbnik - Cymerman Alfred

Zarząd od 1971

 Zarząd od 1976 do 1979  Zarząd od 1980 do 1982
 1. Przewodniczący - Sawruk Stefan
 2. Łowczy - Rudziński Tadeusz
 3. Sekretarz - Horoszkiewicz Ryszard
 4. Skarbnik - Ździebłowski  Jan

 

 1. Przewodniczący - Rudziński Tadeusz
 2. Łowczy - Głuch Gabriel
 3. Sekretarz - Mańko Jan
 4. Skarbnik - Sitarz  Franciszek

 

 1. Przewodniczący - Rudziński Tadeusz
 2. Łowczy - Głuch Gabriel
 3. Sekretarz - Wielebski Kazimierz
 4. Skarbnik - Ździebłowski Jan
 

Zarząd od 1982 do 1983

 Zarząd od 1984 do 1987  Zarząd od 1987 do 1992
 1. Przewodniczący - Szokal Lucjan
 2. Łowczy - Mańko Jan
 3. Sekretarz - Horoszkiewicz Ryszard
 4. Skarbnik - Ździebłowski Jan
 5. Od 1983r - Kutkiewicz Andrze
 1. Przewodniczący - Rudziński Tadeusz
 2. Łowczy - Mańko Jan
 3. Sekretarz - Wielebski Kazimierz
 4. Skarbnik - Kutkiewicz Andrzej

 

 1. Przewodniczący - Rudziński Tadeusz
 2. Łowczy - Mańko Jan
 3. Sekretarz - Wielebski Kazimierz
 4. Skarbnik - Kutkiewicz Andrzej
 

Kilka słów o strzelectwie myśliwskim w naszym kole

Początki strzelectwa myśliwskiego w powiecie pasłęckim to ?żwirownia " pod Kopiną po prawej stronie. Kolega Zdzisław Kurek, wyrzucał rzutki z ręcznej wyrzutni. Później już zbudowano stanowisko przebiegu zająca i trapu wykorzystywanego też do strzelania skeetu. ?Obiekt" ten to lasek, ?buloński", (okolica stawów Głowackiego, byłego, nieżyjącego już kolegi). Tam były przeprowadzane pierwsze eliminacje do ekip reprezentujących Pasłęk, na terenie kraju. Koledzy: Tadeusz Rudziński, Mikołaj Skrzypiec, Zbigniew Karpowicz byli tymi, którzy wyróżniali się poziomem, talentem i kunsztem strzeleckim.


Wielokrotnie reprezentowali Pasłęk, na zawodach krajowych i ogólnokrajowych. Byli  tzw. bazą strzelectwa nowego województwa elbląskiego. Prawdziwym prekursorem strzelectwa był wtedy kolega Tadeusz Rudziński. Znali go strzelcy całego kraju. Był tzw. rekordzistą strzelania. Uwieńczeniem Jego kunsztu i talentu było zdobycie przez niego klasy mistrzowskiej na krajowych zawodach w Gdańsku.


W latach 80-tych, przy raczkującym jeszcze strzelectwie w naszym okręgu, reprezentanci woj. elbląskiego, to m.in. Tadeusz Rudziński, Mikołaj Skrzypiec, Zbigniew Karpowicz, Andrzej Kutkiewicz.


Powiało optymizmem i dzięki zaangażowaniu i pasji wielu kolegów z Malborka wybudowano strzelnicę koło Malborka i tam też rozpoczęto zawody kół woj.  elbląskiego. Reprezentacja naszego koła była przez wiele lat w ścisłej czołówce. Poziom strzelectwa jednakże wzrastał i przestał wystarczać talent, nie poparty treningami. W czołówce znaleźli się koledzy, którzy wiele czasu i środków przeznaczyli na trening strzelecki. I bardzo dobrze. Wkrótce reprezentacja naszego okręgu zaczęła odnosić sukcesy na terenie kraju.


Zainteresowanie strzelectwem myśliwskim w naszym kole nie jest zadowalające. Wyłonienie reprezentacji koła natrafia na określone trudności. Wyróżniający się strzelcy młodszej generacji to: Maciej Kutkiewicz, Bogusław Skrzypiec, Jan Golański, Andrzej Pauksztełło. Próbowali swych sił swego czasu: Bogdan Kusyk, Tadeusz Ratyński, Zbigniew Kozłowski. Biorąc pod uwagę również pozycję strzelectwa myśliwskiego w kole, jest to zaledwie 10-tka myśliwych strzelających na różnego rodzaju zawodach.


Jest nadzieja, że strzelnica KŁ ?Bóbr" (za wybudowanie której, należą się ich działaczom ogromne podziękowania) pozwoli na wyszkolenie nowych strzelających kolegów, a też przyczyni się do poprawy poziomu i jakości strzelania naszych myśliwych. W kole naszym są koledzy posiadający uprawnienia instruktorów strzelectwa i jest nadzieja na wzrost zainteresowania i poziomu strzelectwa kolegów w naszym kole.

 

Dalsze dzieje od 2001r.

Na przestrzeni ostatnich lat gościliśmy wielokrotnie myśliwych z Niemiec, Danii, Hiszpanii. Głównie polowania dotyczyły polowania na sarny, rogacze, dzika, jelenie i odbywały się w jednym najbogatszych obwodów łowieckich w środku kniei, w obwodach numer 46 i 51 należących do naszego koła Łowieckiego ?Jenot". W swojej ofercie dysponowaliśmy odstrzałem 30 szt. rogaczy. Przy okazji polowania na rogacze oferowaliśmy możliwość odstrzału dzików.


W czerwcu 2001 roku (w okresie od 1.06 do 5.06) gościli u nas myśliwi dewizowcy z Danii. Przyjechało ich pięciu i strzelili razem 22 rogacze - w tym jeden nich strzelił 7 rogaczy w tym 2 o wadzę parostków powyżej 400gram (1-43Ig., 2- 496 g.)


W/ lipcu 2002 roku gościliśmy myśliwych z Hiszpanii, którzy w 9 wyjść strzelili 30 rogaczy. Zaś w maju roku 2004 również nas odwiedzili i strzelili 24 rogacze.

 

 

Obchody dnia św. Huberta 2003r.

Tradycyjnie w listopadzie (w pierwszą sobotę tego miesiąca) dnia 8.XI.2003 roku zorganizowano polowanie zbiorowe pod patronem ,Jw. Huberta". Na tą uroczystość zostali zaproszeni wszyscy członkowie naszego koła.


Polowanie rozpoczęło się o godzinie 7.00 Mszą Świętą, którą prowadził zaprzyjaźniony kapelan z ?Kwietniewa" i podczas niej myśliwi dziękowali Hubertowi za patronowanie im podczas minionych wypraw myśliwskich i obfite łowy w owym roku. Po mszy wszyscy zebrali się na parkingu przed domkiem na zbiórkę i  podzielili się po 15 myśliwych w celu wyruszenia o godzinie 8.00 na uroczyste łowy. Każda grupa wraz z naganiaczami wyruszyła w inny obwód koła.


O godzinie 13.30 zaplanowano powrót z łowisk. O 14.00 odbyło się wręczenie medali Nagrodzeni medalami zostali król polowania Ławrowski Piotr - myśliwy który upolował ?najgrubszą" zwierzynę, oraz myśliwi którzy zajęli dalsze 2 miejsce (Lewiecki Eugeniusz) i 3 miejsce (Koliński Karol.) Następnie wszyscy skierowali się do domku na uroczystą biesiadę, podczas której powitalną mowę wygłosił prezes koła Tadeusz Ratyński.


Również podczas biesiady pożegnaliśmy odejście myśliwego z koła Wiktora Milkiewicza i podziękowaliśmy mu za 34 lata wspólnej przygody upominkiem, którym był zegar. Rozdane zostały tez dyplomy z podziękowaniami od koła i zarządu: Janowi Adamczykowi i Bogdanowi Zielonce za wieloletni wkład pracy na rzecz KŁ ?Jenot" w Pasłęku. Następnie mianowano kandydata naszego koła Ireneusza Kaszubskiego na nowego członka koła i myśliwego. Uroczystość zakończyła się koło godziny 17.00.

 

Wybory zarządu koła  -  5  czerwca  2005r.

Po pięciu latach sprawowania rządów starego parlamentu, przyszedł czas na wybory nowego, które odbyły się w deszczową niedzielę w domku myśliwskim ?Henrykówka" w Bielicy. Na walne zgromadzenie Koła Łowieckiego ?Jenot" w Pasłęku przybyło 58 członków koła, czyli większa połowa. Nadzorującym przebieg zebrania i wyborów był kolega myśliwy Józef Hryniewicz (wice-przewodniczący okręgowej rady łowieckiej i członek naczelnej rady łowieckiej).

 

Zebranie wyborcze rozpoczęło się o godzinie 1000 i trwało kilkanaście godzin. Na drukowanych tego dnia listach wyborczych wpisano nazwiska kandydatów zainteresowanych reprezentacją danego stanowiska w kole. Po wypełnieniu kart wyborczych przez członków i podliczeniu głosów, podsumowano wyniki i ogłoszono nazwisku zwycięzców na poszczególnych stanowiskach (lista z poniżej) oraz wybrano komisję rewizyjną w składzie: przewodniczący: kol. Stanisław Stefanowicz, członek  kol. Eugeniusz Lewiecki i kol. Zbigniew Dabkiewicz.

 

 

Na prezesa, członkowie koła ?Jenot" w Pasłęku wybrali kolegę Andrzeja Kutkiewicza, który to został wybrany 56 głosami.

 

DNIA 5 CZERWCA 2005 ROKU ODBYŁO SIĘ WALNE ZGROMADZENIE. CZŁONKÓW KOŁA ŁOWIECKIEGO ?JENOT" W PASŁĘKU, NA KTÓRYM JEDNOGŁOŚNIE WYBRANO ZARZĄD KOŁA W NASTĘPUJĄCYM SKŁADZIE:


Andrzej Kutkiewicz - prezes
Zbigniew Perłowski -  łowczy
Jan Adamczyk - skarbnik
Franciszek Strzelecki - wice łowczy
Ryszard Gajownik - sekretarz

 

 

 

 

Zarząd od 1992 do 1995

 Zarząd od 1995 do 2000

 Zarząd od 2000 do 2005

 1. Prezes Rudziński Tadeusz
 2. Wice Prezes Ratyński Tadeusz
 3. Łowczy Mikołajczyk Henryk
 4. Wice Łowczy Turczyk Eugeniusz
 5. Sekretarz Wielebski Kazimierz
 6. Skarbnik Kutkiewicz Andrze
 1. Prezes Rudziński Tadeusz
 2. Wice Prezes Ratyński Tadeusz
 3. Łowczy    Mikołajczyk Henryk
 4. SekretarzWielebski Kazimierz
 5. Skarbnik Kutkiewicz Andrzej
 1. Prezes Ratyński Tadeusz
 2. Łowczy Mikołajczyk Henryk
 3. Wice Łowczy Strzelecki Franciszek
 4. Sekretarz Perłowski Zbigniew
 5. Skarbnik Kutkiewicz Andrzej

 

55 Rocznica powstania - 2002 r.

W roku 2002 KŁ "Jenot" w Pasłęku obchodziło 55 rocznicę powstania. Terminarz obchodów zapoczątkowało uroczyste Walne Zgromadzenie członów koła, które odbyło się w domu myśliwskim w Bielicy na początku roku.

Kolejną imprezą było odsłonięcie pamiątkowego kamienia zlokalizowanego koło domku na parkingu. Na ponad 6 tonowym kamieniu wyryto pamiątkowy napis. Uroczystość odsłonięcia kamienia odbyła się w dniu obchodów w maju.

Zaproszono przedstawicieli Zarządu Okręgowego PZŁ w osobach prezesa ORŁ Zdzisława Rutkowskiego i przewodniczącego Mazurskiej Rady Łowieckiej z Olsztyna, nadleśniczego Nadleśnictwa, burmistrza Miasta Pasłęk, Macieja Romanowskiego (przesłał list gratulacyjny), oraz rodziny myśliwych i ich bliskich gości.

W części oficjalnej odbyła się Msza Św., przypomniano historię koła, udekorowano zasłużonych myśliwych okolicznościowymi medalami, oraz przecięto wstęgę domku ?Henrykówka".

Części oficjalnej uroczystości - towarzyszyła muzyka myśliwska grana przez znajomą kołu orkiestrę. Po części oficjalnej nastąpiła biesiada i spotkania towarzyskie przy suto zastawionych stołach. Dań było bez liku, a na szczególną uwagę zasługiwała pieczeń z dzika. Impreza zakończyła się późnym wieczorem.

 

 

 

 

Dewizowcy ze Szwajcarii - 2006 r.

W minionym sezonie 2006 gościliśmy kolegów myśliwych ze Szwajcarii. Polowanie odbyło się wraz z podprowadzającymi, którymi byli koledzy myśliwi z naszego koła. Najpierw goście odbyli seminarium strzeleckie, a następnie dopiero wyruszyli w obwody łowieckie naszego koła na rogacze. Polowania zostały przeprowadzone bezpiecznie, pod przewodnictwem łowczego Zbyszka Perłowskiego.

 Królem polowania został dr Gerold Dobler (10 rogaczy), wicekrólem ? Werner Reb, oraz kolejni goście to: Michele Constantini, (Daniel Sulser (kierownik polowania ze strony gości). Ogółem pozyskano 31 pięknych rogaczy.

Ostatniego dnia odbyło się pożegnanie gości, podziękowania i przedmowa Daniela Sulsera oraz prezesa Andrzeja Kutkiewicza, krótka biesiada i wycena rogaczy, w której to uczestniczyli wszyscy razem zebrani koledzy myśliwi, a w samej komisji zasiadł nasz były prezes Tadeusz Rudziński, Chodara Jerzy i  Anna Mikitiuk.

Naszym wspaniałym tłumaczem z gośćmi była Pani Anna Mikitiuk ,której to szczególnie dziękujemy za wspaniałą oprawę tegoż polowania dewizowego.

Z pobytu kolegów ze Szwajcarii został nakręcony film.

 

Walne  zgromadzenie  koła  -  4 czerwca 2006r.

Dnia  04 czerwca 2006 roku odbyto się walne zgromadzenie koła Łowieckiego ?Jenot" w Pasłęku. Celem zebrania się zarządu i członków  koła było podsumowanie minionego roku, oraz zaplanowanie nadchodzącego sezonu łowieckiego w kole. Przedstawiono w skrócie działalność łowiecką wykonywana przez naszych kolegów myśliwych, na którą jak co roku,  składa się przedstawienie wykonania planu pozyskania zwierzyny, oraz plan pozyskania na roku bieżący, budowę urządzeń łowieckich w poszczególnych obwodach, zagospodarowanie poletek, i dokarmianie zwierzyny. Należy podkreślić również sukcesy nowo wybranego zarządu w roku ubiegłym, do których należy przede wszystkim minimalizacja szkód łowieckich i kasztów z tym związanych i prace modernizacyjne w domku myśliwskim.

 

Podsumowanie sezonu 2005

 

Stan zwierzyny (w obwodach łowieckich nr: 46, 51, 52,62)

 

Planowanie

zwierzyny:

Pozyskanie

zwierzyny:

Jelenie 9 5
 Byki 4 4
 Łanie 3 0
 Cielaki 2 1
 Sarny 163 159
 Rogacze 66 66
 Kozy 66 63
 Koźlęta 31 30
 Dziki 104 96