Herzlich willkommen auf der Internetseite
des Jagdverein 'Jenot' in Paslek

Es ist ein Hobby, eine Leidenschaft, eine Wissenschaft, ein Handwerk. Die Jagd ist für ihre Liebhaber ihr ganzes Leben, eine Form der Selbstverwirklichung. Es wird mit vielen großen Emotionen verbunden und ganz oft als Vorwand benutzt um der Natur ein Stück näher zu kommen. Die Gegner der Jagd kritisieren den zynischen Umgang mit Lebewesen die als Schießscheiben für harte mit Flinten bewaffnete Typen dienen. Allerdings ist Jagd für eine steigende aber kleine Gruppe von Menschen eine professionelle Methode zu einer optimalen Allokation natürlicher Ressourcen. Zu dieser Gruppe gehört natürlich auch unser Verein.

Welcome to 'Jenot' hunting association
in Pasłęk

Hunting has many faces. It is a hobby, passion, skill and knowledge. For its supporters, hunting is a way of life. It evokes emotions and allows to get closer to nature. For its opponents, it is a cynical way of treating living creatures as shooting targets. However, for growing, yet still a small group, hunting is a professional management of the natural resources to maintain sustainable environment. And members of our our association belong to this very group.

Czarna

Dzik

Dzik Występowanie Dziki występują w licznych podgatunkach niemal w całej Eurazji oraz w wielu regionach północnej Afryki. W Euro­pie jego populacje znacznie wzrosły w ostat­nich dziesięcioleciach. Dziki żyją najchętniej w lasach dębowo-bukowych zapewniających im pożywienie. Na miejsce dziennej ostoi wybierają najczę­ściej gęste skupienia młodników drzew igla­stych oraz skupiska krzewów, a sezonowo także pola. Obecnie dziki spotykane są już we wszystkich regionach , często ich obecność sięga terenów górzystych i zielo­nych terenów przedmieść.   Wygląd Na pierwszy rzut oka pierwotna for­ma dzikiej świni różni się od świni domowej szorstką okrywą włosową, krępą budową cia­ła, silnymi nogami (bie...

Czytaj więcej