Herzlich willkommen auf der Internetseite
des Jagdverein 'Jenot' in Paslek

Es ist ein Hobby, eine Leidenschaft, eine Wissenschaft, ein Handwerk. Die Jagd ist für ihre Liebhaber ihr ganzes Leben, eine Form der Selbstverwirklichung. Es wird mit vielen großen Emotionen verbunden und ganz oft als Vorwand benutzt um der Natur ein Stück näher zu kommen. Die Gegner der Jagd kritisieren den zynischen Umgang mit Lebewesen die als Schießscheiben für harte mit Flinten bewaffnete Typen dienen. Allerdings ist Jagd für eine steigende aber kleine Gruppe von Menschen eine professionelle Methode zu einer optimalen Allokation natürlicher Ressourcen. Zu dieser Gruppe gehört natürlich auch unser Verein.

Welcome to 'Jenot' hunting association
in Pasłęk

Hunting has many faces. It is a hobby, passion, skill and knowledge. For its supporters, hunting is a way of life. It evokes emotions and allows to get closer to nature. For its opponents, it is a cynical way of treating living creatures as shooting targets. However, for growing, yet still a small group, hunting is a professional management of the natural resources to maintain sustainable environment. And members of our our association belong to this very group.

Zwierzyna gruba

Podkategorie

Płowa

Jeleń szlachetny

Jeleń szlachetny Występowanie Jeleń szlachetny jest rozpowszechniony niemal w całej Europie. Zamieszkuje obszary leśne położone zarówno na nizinach, jak i w rejonach górskich od Norwegii po Morze Czarne. Można go także spotkać na prawie bezleśnych łąkach i wrzosowiskach. Preferuje rozległe, bogato porośnięte roślinnością lasy wraz z łąkami, polami uprawnymi oraz obszarami podmokłymi.   Wygląd Jeleń szlachetny jest jednym z największych gatunków osiadłej zwierzyny płowej. Silna budowa ciała wskazuje na dawnego mieszkańca rzadkich lasów i otwartych stepów leśnych. Jeleń szlachetny zmienia suknię w maju/czerwcu oraz we wrześniu/październiku, przy czym osobniki starsze z reguły nieco później niż młodsze. Byk...

Czytaj więcej

Jeleń sika

Jeleń sika Występowanie Jeleń sika tak jak jeleń szlachetny zaliczany jest do rodzaju Cervus. Pochodzi z Azji Wschodniej. Po początkowej aklimatyzacji i przyjęciu się w parkach i zagrodach występuje obecnie w niewielkich grupach w wielu krajach Europy. Zwierzęta te preferują lasy liściaste i mieszane o lekkich prześwitach, porastające średniej wielkości góry. Podobnie jak daniele europejskie, jelenie sika chętnie przebywają latem na polach zbożowych.   Wygląd Jeleń sika jest mniejszy od daniela europejskiego. Rozmiar ciała i ciężar mogą się bardzo różnić, zależnie od danej populacji. Krępe ciało osadzone jest na krótkich nogach (badylach), ogon (kwiat) jest stosunkowo krótki i niezbyt ruchliwy. Cha...

Czytaj więcej

Sarna

Sarna Występowanie Sarna jest najbardziej rozpowszechnionym i najbardziej znaczącym pod względem łowieckim gatunkiem zwierzyny płowej. Sarna występuje w całej Europie z wyjątkiem Irlandii, Korsyki i Sardynii do 65° szerokości geograficznej. Idealnym miejscem do życia są dla saren obszary porosłe lasem mieszanym obfitującym w krzewy, ponadto pola, łąki, a także każda inna wolna przestrzeń o zmiennej strukturze z odpowiednio wysoką strefą brzegową. Sarna wykazuje duże zdolności adaptacyjne i chętnie przebywa również na dużych obszarach leśnych, otwar-tych przestrzeniach pól uprawnych (sarna polna), a także na torfowiskach czy nawet w parkach, na cmentarzach oraz na innych zielonych terenach miejsk...

Czytaj więcej

Daniel europejski

Daniel europejski Występowanie Wyparty podczas ostatniej epoki lodowcowej z Europy do Azji Mniejszej, daniel europejski już w starożytności został ponownie sprowadzony na rozległe tereny śródziemnomorskie, a następnie w średniowieczu przez Anglię i Danię dotarł do środ-kowej Europy. Korzystne warunki bytowania danieli tworzą równiny oraz tereny pagórkowate. Da-niele unikają jałowych, wyżej położonych miejsc. Latem w ciągu dnia przebywają także w dużych tanach zboża, jeśli tylko zapewniają im one wystarczającą osłonę.   Wygląd Daniel europejski charakteryzuje się krępą sylwetką ciała, w młodości nieco z tyłu rozbudowaną. W późniejszym wieku zmienia mu się typ sylwetki i kręgosłup staje się niemal prosty. L...

Czytaj więcej

Czarna

Dzik

Dzik Występowanie Dziki występują w licznych podgatunkach niemal w całej Eurazji oraz w wielu regionach północnej Afryki. W Euro­pie jego populacje znacznie wzrosły w ostat­nich dziesięcioleciach. Dziki żyją najchętniej w lasach dębowo-bukowych zapewniających im pożywienie. Na miejsce dziennej ostoi wybierają najczę­ściej gęste skupienia młodników drzew igla­stych oraz skupiska krzewów, a sezonowo także pola. Obecnie dziki spotykane są już we wszystkich regionach , często ich obecność sięga terenów górzystych i zielo­nych terenów przedmieść.   Wygląd Na pierwszy rzut oka pierwotna for­ma dzikiej świni różni się od świni domowej szorstką okrywą włosową, krępą budową cia­ła, silnymi nogami (bie...

Czytaj więcej