Herzlich willkommen auf der Internetseite
des Jagdverein 'Jenot' in Paslek

Es ist ein Hobby, eine Leidenschaft, eine Wissenschaft, ein Handwerk. Die Jagd ist für ihre Liebhaber ihr ganzes Leben, eine Form der Selbstverwirklichung. Es wird mit vielen großen Emotionen verbunden und ganz oft als Vorwand benutzt um der Natur ein Stück näher zu kommen. Die Gegner der Jagd kritisieren den zynischen Umgang mit Lebewesen die als Schießscheiben für harte mit Flinten bewaffnete Typen dienen. Allerdings ist Jagd für eine steigende aber kleine Gruppe von Menschen eine professionelle Methode zu einer optimalen Allokation natürlicher Ressourcen. Zu dieser Gruppe gehört natürlich auch unser Verein.

Welcome to 'Jenot' hunting association
in Pasłęk

Hunting has many faces. It is a hobby, passion, skill and knowledge. For its supporters, hunting is a way of life. It evokes emotions and allows to get closer to nature. For its opponents, it is a cynical way of treating living creatures as shooting targets. However, for growing, yet still a small group, hunting is a professional management of the natural resources to maintain sustainable environment. And members of our our association belong to this very group.

 

Jeśli żywot na świecie szczęśliwy

Nie może być inszy jeno być myśliwy…”

Samuel Twardowski 

Prezes Andrzej Kutkiewicz     

Ten cytat był dla mnie szczególnie ważny i odzwierciedlał moje podejście do łowiectwa,  które traktowałem jako ogromną przyjemność poprzez bliskość obcowania z przyrodą, możliwość przebywania wśród Kolegów którzy zawsze byli pasjonatami łowiectwa w dobrym rozumieniu tejże pasji, cechowała ich koleżeńskość, dbałość o odpowiednią wiedzę i jakość myślistwa.  W tej atmosferze, w czerpaniu z Ich doświadczenia, odpowiednich sposobów zachowania, wzajemnego szacunku wobec szeroko rozumianego otoczenia myśliwych / mam tu na myśli rolników z nami sąsiadujących, administrację sprzyjającą łowiectwu, Szkoły z ich uczniami itp. itd../ przeleciało mnie ponad czterdzieści cztery lat w łowiectwie , w Kole Łowieckim „Jenot” w Pasłęku. Muszę dodać ,że ponad 40 lat uczestniczyłem w pracy Zarządu Koła /początkowo jako Skarbnik, potem jako Prezes Koła./nieprzerwanie i z satysfakcją…

 

Czytaj więcej: Podziękowanie Prezesa Koła Andrzeja Kutkiewicza

Do Krainy Wiecznych Łowów odszedł wielce zasłużony dla elbląskiego łowiectwa 

 

 Śp.P. Tadeusz Rudziński

 

Śp. kol. Tadeusz Rudziński był członkiem Polskiego Związku Łowieckiego od 15 listopada 1959r.

Od początku był myśliwym koła łowieckiego "Jenot" w Pasłęku, Uprawnienia selekcjonerskie uzyskał w 1963 roku w WRŁ Olsztyn. Odznaczony wieloma odznaczeniami resortowymi, medalami: Złotym, Srebrnym i Brązowym Zasługi Łowieckiej oraz najwyższym odznaczeniem łowieckim Honorowym Żetonem Zasługi "ZŁOM".

Przez wiele lat pełnił różne funkcje w zarządzie koła: lata 1962 - 1970 - sekretarza koła; 1970 - 1977 łowczego koła; 1977 - 2000 prezesa koła.

 

Działał aktywnie w strukturach PZŁ. W latach 1973 - 1975 był członkiem Mazurskiej Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Osztynie a następnie działał praktycznie do końca w strukturach elbląskich PZŁ. Jego wiedza w dziedzinie biologii zwierzyny płowej była wykorzystywana na kursach dla kandydatów na myśliwych i selekcjonerów. Posiadał w swoich zbiorach bogate trofea, cenne okazy medalowe. Był znawcą w ocenach wieńców jelenia szlachetnego. Był jednym z prekursorów strzelectwa myśliwskiego w regionie, posiadał uprawnienia sędziego strzelectwa, instruktora strzelectwa myśliwskiego. Kolega Tadeusz cieszył się ogromnym zaufaniem i autorytetem myśliwych nie tylko w kole.

 

Cześć Jego pamięci!!!

 

"Gdy wybije mej pieśni godzina, pochowajcie mnie w kniei zielonej.

Niech nade mną zaszumi gęstwina, hymn myśliwski radości minionej.

Kiedy wiosna radośnie nastanie, niech nade mną pieśń głuszca posłyszę.

Niechaj słonek miłosne chrapanie, do snu moją duszę kołysze."

"Kto żyje w pamięci bliskich, żyje wiecznie"

 

 

24 maja b.r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków Koła Łowieckiego "JENOT". Głównym punktem porządku obrad były wybory do Zarządu Koła oraz na delegatów na Okręgowy Zjazd. Obrady zgromadzenia sprawnie poprowadził kol. Eugeniusz Kogut. 

Czytaj więcej: Wybory Koła Łowieckiego Jenot 2015

Sotkanie młodzieży w KŁ JenotWszystko wskazuje na to, że współpraca Koła Łowieckiego Jenot z Pasłęka i Zespołu Szkół w Rychlikach zainicjowana przez p. Bożenę Mięsikowską i aprobowana przez Dyrekcję Szkoły ma się coraz lepiej. Zaczątkiem współpracy była zbiórka kasztanów i żołędzi przez naszych uczniów. Następnie prezes Koła  Łowieckiego pan Andrzej Kutkiewicz zaprosił młodzież do Bielicy, gdzie mieści się siedziba związku.

Wizyta u myśliwych miała miejsce 20 marca 2015 roku. Gospodarze ubrali się w odświętne stroje myśliwskie. Uczniowie mogli wysłuchać odgłosy gry na trąbce, które rozbrzmiewają w rożnych okolicznościach, np. na początku polowania, po zdobyciu odpowiedniego trofeum itp. Młodzież miała okazję do zwiedzania domku myśliwskiego oraz podziwiania trofeum, odznaczeń myśliwskich. Prezes  opowiadał jakie warunki trzeba spełnić, by  zostać myśliwym.

Czytaj więcej: Spotkanie młodzieży z ZS w Rychlikach z przedstawicielami Koła Łowieckiego Jenot z Pasłęka

Był to ostatni dzień w kalendarzu polowań sezonu 2014/15.

StanisławDzień 17 stycznia, byłby podobny do innych dni kończących sezon. Udane polowanie, niezły pokot. Udajemy się na posiłek .... i nagle szokująca wiadomość. Dzwonił Gienek: Stanisław, nasz dobry towarzysz łowów nie żyje - zawał? Nie wierzę, dzwonię do Patryka, który potwierdza ten bardzo dla wszystkich szokujący i smutny fakt.   Powiadamiamy wszystkich kolegów i stoimy w milczeniu z odkrytymi głowami wśród szumu Knieji.

Czytaj więcej: Pożegnanie Stanisława

Polowanie wigilijne - tradycyjne już spotkanie myśliwych naszego Koła odbyło się w tym roku w dniu 20.12.2014 r. Sadyba Koła była odświętnie udekorowana, trzy rzędy stołów przykryte białymi obrusami przystrojonymi gałązkami świerczyny.W centralnym miejscu Sali ustrojona pięknie choinka oraz trzaskające bierwiona w kominku dopełniały świątecznego nastroju. Obecnością dopisało wielu myśliwych i kandydatów Koła, było też liczne grono pomocników, tworzących nagankę. Odprawę przed polowaniem przeprowadził Łowczy Koła, kol; Franciszek Strzelecki. Polowanie wigilijne ograniczyć się miało do uroczyska ?Torfowania?. W założeniu było odbyć 3 do 4 pędzeń. Trzeba przyznać, że polowanie zostało poprowadzone perfekcyjnie a wynik polowania przeszedł wszelkie oczekiwania.     

Czytaj więcej: Polowanie Wigilijne 2014

Jak corocznie, w Kole Łowieckim ?Jenot? w Pasłęku  -  podczas  polowania hubertowskiego miało miejsce -  Ślubowanie  młodych  Myśliwych.

Uroczystość odbyła się z zachowaniem tradycyjnego ceremoniału.

 

Ślubowanie Myśliwych

 

W tym roku do zaszczytnego grona polskich myśliwych dołączyli oficjalnie czterej koledzy:

Krzysztof Niksa, Paweł Olszewski, Mariusz Juchniewicz oraz Piotr Zawilski.

 

Czytaj więcej: Ślubowanie Myśliwych 2014

Kolo JenotW dniu 19.10.2014 r. odbyło się, zgodnie z corocznym już zwyczajem, Walne Zgromadzenie członków Koła, którego głównym tematem obrad było szkolenie z zakresu bezpieczeństwa na polowaniach zbiorowych i indywidualnych. Szkolenie przeprowadził Łowczy Koła, kol. Franciszek Strzelecki. Obecnych na szkoleniu była znakomita większość członków i kandydatów kandydatów/Koła. Jednym z punktów programu Walnego Zgromadzenia była ceremonia udekorowania Honorowym Kordelasem Myśliwskim trzech kolegów wyjątkowo zaangażowanych w pracach na rzecz koła związanych z wyceną i realizacją szkód łowieckich.

 

 

Czytaj więcej: Walne Zgromadzenie członków Koła

Zgodnie z wieloletnia tradycją  na początku listopada obchodziliśmy w Naszym Kole dzień patrona myśliwych  św. Huberta. W tym roku była to sobota 08 listopada.

Hubertusa po raz pierwszy obchodzono prawdopodobnie w XV wieku. Początkowo święto związane było z wielkim polowaniem. W Polsce kult św. Huberta sięga XVIII wieku. Wprowadzili je królowie z dynastii saskiej, zasiadający na tronie polskim. W II Rzeczypospolitej pierwszym organizatorem polowań hubertowskich był prezydent Ignacy Mościcki.W dzisiejszych czasach najczęściej połączony z uroczyście obchodzonym Polowaniem Herbertowskim ?  rozpoczynającym sezon polowań zbiorowych.

Tak też jest u Nas.

Hubertus 2014 

Czytaj więcej: Polowanie Hubertowskie 2014

Hubertus 2012

 

Sezon polowań zbiorowych w kole ?Jenot? otwarty!!

Tradycyjnie polowaniem otwierającym ?zbiorówki? jest u Nas polowanie hubertowskie, tak też było w tym roku.

?Hubert? odbył się 05.11.2012 w niedzielę i wydaje mi się, że był nieco inny niż wszystkie inne.....

 

Na zbiórce w domku myśliwskim ?Henrykówka? w Bielicy stawiło się 48 myśliwych i 17 naganiaczy. Frekwencja dopisała i to pierwsza z różnic dotyczących tegorocznych hubertowin. Prowadzący polowanie łowczy, musiał podzielić obecnych na 3 grupy, które miały polować w różnych częściach obwodu, tak aby sobie wzajemnie nie przeszkadzać.

 

Po uroczystym otwarciu i powitaniu obecnych, przez prezesa koła Andrzeja Kutkiewicza, nastąpiło pasowanie na myśliwych, Naszych trzech nowych kolegów: Dariusza Niksy, Juliusza Czaplińskiego i Patryka Olejniczaka.

 

Hubertus 2012

Nowopasowanym myśliwym serdecznie gratulujemy i witamy w kole. Darz Bór!!

 

Czytaj więcej: Polowanie hubertowskie 05.11.2012

W dniu 14 pazdziernika 2012 roku w domku myśliwskim ?Henrykówka? w Bielicy, odbyło się tradycyjnie, coroczne walne zgromadzenie członków koła.

 

Jednym z tematów był zbliżający się wielkimi krokami sezon polowań zbiorowych. Z tego względu odbyło się  szkolenie z zakresu zasad bezpieczeństwa na polowaniu zbiorowym oraz przypomnienie regulaminu polowań. Szkolenie to, jak co roku przeprowadzone zostało przez łowczego koła  kol. Franciszka Strzeleckiego.

Wszystkich kolegów myśliwych zachęcamy do samodzielnego przypomnienia sobie zasad bezpieczeństwa tak abyśmy polowania kończyli zawsze w tyle strzelb ile zaczynaliśmy.

Przedstawiony został również harmonogram polowań zbiorowych.

W sezonie łowieckim 2012/2013 w kole zaplanowano 11 ?zbiorówek?

Tradycyjnie sezon  rozpocznie Polowanie Hubertowskie, które w tym roku odbędzie się w niedziele 04.11.2012.Zakończenie ?zbiorówek? zaplanowano na 12.01.2012

 

Kolejnym tematem była zmiana na stanowisku v -ce łowczego koła.

Obecny v -ce łowczy, kol. Kamil Koliński, z powodu zmiany miejsca zamieszkania i pracy,

 zmuszony był złożyć rezygnacje z funkcji na ręce zarządu koła.

W imieniu zarządu oraz członków koła , chcemy podziękować kol. K. Kolińskiemu za trud i pracę włożoną w sprawowanie tej funkcji.

Nowym v -ce łowczym wybrany został kol. Krzysztof  Sokołowski, jednocześnie rezygnując z członkostwa w komisji rewizyjnej koła. W jego miejsce, w tajnym głosowaniu, na nowego członka komisji rewizyjnej, wybrany został spośród 3 kandydatów kol. Andrzej Pauksztełło.

 

Obydwu kolegom gratulujemy, życzymy zapału i wytrwałości w sprawowaniu funkcji.

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór!

 

Czytaj więcej: Walne zgromadzenie 14.10.2012r.

Poczet sztandarowy i Zarząd KŁ JENOTW dniu 25 listopada 2012 r. w Kościele Filialnym we wsi Marianka odbyła się uroczysta Msza św. po odprawieniu której poświęcony został odbudowany z inicjatywy mieszkańców wsi krzyż przykościelny.W uroczystości wzięli udział członkowie Zarządu KŁ " Jenot" wraz z pocztem sztandarowym n/Koła.

 

Zniszczony podczas letniej wichury krzyż wymagał posadowienia nowego. W realizację zamierzenia włączyło się Koło Łowieckie "JENOT" w Pasłęku finansując całość odbudowy. Liczący się wkład w realizację odbudowy wnieśli: Kol. Jarosław Garbaczewski z KŁ "Leśnik" w Młynarach, Franciszek Strzelecki i Jan Golański z KŁ "Jenot' oraz wielu mieszkańców wsi Marianka leżącej w sercu obwodu 149 n/Koła.

 

 

Remontowany aktualnie Kościół z zabytkowym /klasy O/ kryształowym sklepieniem zyskał tym samym na urodzie swego otoczenia.

 

 

 

Więcej zdjęć w galerii

W sobotę w domu myśliwskim ?Henrykówka" w Bielicy myśliwi wraz z rodzinami i zaproszonymi gośćmi świętowali 65. rocznicę powstania koła Łowieckiego Jenot. Jak wspomina prezes Andrzej Kutkiewicz - Pasłęckie Towarzystwo Łowieckie powstało w 1947 r., kiedy na ulicach były jeszcze powojenne gruzy, dopiero od 2 lat zasiedlane były pasłęckie domostwa, powoli organizowało się życie miasta i okolic... Założycielami Towarzystwa Łowieckiego byli: dr Wilhelm Berecki, Teodor Janson, Jan Jędrzejas, Zygmunt Klepando. Na początku swojej działalności PTŁ liczyło 10 członków i dzierżawiło teren całego powiatu pasłęckiego. Po wejściu w życie ustawy łowieckiej z 1959 r., która określała podział kraju na obwody łowieckie, nowe czynsze, jak, również nowe sposoby polowań, hodowli i ochrony zwierzyny konieczne było podzielenie czterdziestoosobowego koła na dwa odrębne jednostki, by uzyskać na przydziale obwodów łowieckich. Obecnie koło Jenot liczy 98 członków.


W trakcie uroczystości, związanych z jubileuszem Koła Jenot odznaczeni zostali:

 • Andrzej Kutkiewicz - Najwyższe odznaczenie łowieckie -Złom
 • Franciszek Strzelecki - Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej,
 • Ryszard Gajownik - Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej,
 • Ryszard Kuna - Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej,
 • Krzysztof Sokołowski - Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej.

 

Natomiast 25 myśliwych otrzymało dyplomy i podziękowania za wkład w działalność stowarzyszenia. Nie mogło zabraknąć również życzeń i prezentów od zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in.: myśliwi z drugiego pasłęckiego koła Bóbr oraz innych kół zaprzyjaźnionych, przedstawiciele władz samorządowych i nadleśnictwa. W dalszej części obchodów jubileuszu wystąpił myśliwski zespół Hubertus. Później oprawą muzyczną zajął się pasłęcki zespół No Problem. Warto dodać, że do obchodów 65 jubileuszu przygotowuje się koło Bóbr. W Brzozówce uroczystości planowane są jesienią bieżącego roku.

 

-- Oryginalny artykuł dostępny pod linkiem: http://www.glospasleka.pl/artykul/30916.html

 

   

 Zobacz więcej zdjęć w naszej Galerii

 

 

Wydarzenia

Podziękowanie Prezesa Koła Andrzeja Kutkiewicza

Opublikowano: 31-05-2022
Podziękowanie Prezesa Koła Andrzeja Kutkiewicza   „ Jeśli żywot na świecie szczęśliwy Nie może być inszy jeno być myśliwy…” Samuel Twardowski        Ten cytat był dla mnie szczególnie ważny i odzwierciedlał moje podejście do łowiectwa,  które traktowałem jako ogromną przyjemność poprzez bliskość obcowania z przyrodą, możliwość przebywania wśród Kolegów którzy zawsze byli pasjonatami łowiectwa w dobrym rozumieniu tejże pasji, cechowała ich koleżeńskość, dbałość o odpowiednią wiedzę i jakość myślistwa.  W tej atmosferze, w czerpaniu z Ich doświadczenia, odpowiednich sposobów zachowania, wzajemnego szacunku wobec szeroko rozumianego otoczenia myśliwych / mam tu na myśli rolników z nami sąsiadujących, administrację sprzyjającą łowiectwu,...

Czytaj więcej

Pożegnanie śp. Tadeusza Rudzińskiego

Opublikowano: 17-07-2017
Pożegnanie śp. Tadeusza Rudzińskiego Do Krainy Wiecznych Łowów odszedł wielce zasłużony dla elbląskiego łowiectwa     Śp.P. Tadeusz Rudziński   Śp. kol. Tadeusz Rudziński był członkiem Polskiego Związku Łowieckiego od 15 listopada 1959r. Od początku był myśliwym koła łowieckiego "Jenot" w Pasłęku, Uprawnienia selekcjonerskie uzyskał w 1963 roku w WRŁ Olsztyn. Odznaczony wieloma odznaczeniami resortowymi, medalami: Złotym, Srebrnym i Brązowym Zasługi Łowieckiej oraz najwyższym odznaczeniem łowieckim Honorowym Żetonem Zasługi "ZŁOM". Przez wiele lat pełnił różne funkcje w zarządzie koła: lata 1962 - 1970 - sekretarza koła; 1970 - 1977 łowczego koła; 1977 - 2000 prezesa koła.   Działał aktywnie w strukturach PZŁ. W latach ...

Czytaj więcej

Wybory Koła Łowieckiego Jenot 2015

Opublikowano: 26-07-2015
Wybory Koła Łowieckiego Jenot 2015 24 maja b.r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków Koła Łowieckiego "JENOT". Głównym punktem porządku obrad były wybory do Zarządu Koła oraz na delegatów na Okręgowy Zjazd. Obrady zgromadzenia sprawnie poprowadził kol. Eugeniusz Kogut.    Po złożeniu sprawozdań przez ustępujący Zarząd oraz Komisję Rewizyjną, głosowaniem nad udzieleniem absolutorium oraz dyskusją nad sprawozdaniami przeprowadzono wybory pod okiem Komisji Skrutacyjnej w składzie: kol. Marcin Koniecko,  kol .Andrzej Bondaruk, kol, Bogdan Semkiw, kol. Patryk Olejniczak, kol. Radosław Stefanowicz. Na poszczególne stanowiska w Zarządzie Koła zgłoszono n/wymiwnionych kolegów i po wyrażeniu zgody na kandydowanie, przeprow...

Czytaj więcej

Spotkanie młodzieży z ZS w Rychlikach z przedstawicielami Koła Łowieckiego Jenot z Pasłęka

Opublikowano: 16-04-2015
Spotkanie młodzieży z ZS w Rychlikach z przedstawicielami Koła Łowieckiego Jenot z Pasłęka Wszystko wskazuje na to, że współpraca Koła Łowieckiego Jenot z Pasłęka i Zespołu Szkół w Rychlikach zainicjowana przez p. Bożenę Mięsikowską i aprobowana przez Dyrekcję Szkoły ma się coraz lepiej. Zaczątkiem współpracy była zbiórka kasztanów i żołędzi przez naszych uczniów. Następnie prezes Koła  Łowieckiego pan Andrzej Kutkiewicz zaprosił młodzież do Bielicy, gdzie mieści się siedziba związku. Wizyta u myśliwych miała miejsce 20 marca 2015 roku. Gospodarze ubrali się w odświętne stroje myśliwskie. Uczniowie mogli wysłuchać odgłosy gry na trąbce, które rozbrzmiewają w rożnych okolicznościach, np. na początku polowania, po zdobyciu odpowiedniego trofeum itp. Młodzież miała okazję do zwiedza...

Czytaj więcej

Kalendarz myśliwski

Wczytuję kalendarz...

Numery alarmowe

 • Straż leśna:
  (0-58) - 32 20 022
 • Straż pożarna: 998
 • Numer ratunkowy: 112

Kontakt i mapa

Na mapie:
Dom myśliwski „HENRYKÓWKA”
Bielica Kolonia 4/4

email: biuro@kolojenot.org
tel: (55)- 6493036

KOŁO ŁOWIECKIE "JENOT" w Pasłęku
ul. Paderewskiego 5, 14-400 Pasłęk

Przejdź do Kontakt